‘Rapidly progresiv equina defekasyo sporadika’

(Hızlı koşan atın boku seyrek düşer)


‘İnferiyor salivasyo barba superiyor salivasyo bıyık’

(Aşağı tükürsen sakal yukarı tükürsen bıyık)


‘Perküsyo oksipitale tuşe rektale’

(Enseye şaplak kıça parmak)


‘Ereksiyo psikozis, situs travmatika’

(Öfkeyle kalkan zararla oturur)


‘Penta digitalis anizosimetrika’

(Beş parmağın beşi de bir değil)


‘Rekonstriksiyo supersiliyare amputasyo oftalmika’

(Kaş yaparken göz çıkarmak)


‘Dekubitus amaroza ereksiyo strabismus’

(Körle yatan şaşı kalkar)


‘Amaroza eksitikus tonsilla oftalmika; alopesia eksitikus hipertrikozis’

(Kör ölür badem gözlü olur, kel ölür sırma saçlı olur)


‘Manum fonksiyonale, oftalmika fasafiso’

(Eli işte gözü oynaşta)


‘Canin caninum caouda non-presyon’

(İt itin kuyruğuna basmaz)


‘Nutrisya korokoidea, ekskavatio ophtalmica’

(Besle kargayı oysun gözünü)


‘Prematüre fonasyo galli, amputasyo kapitis’

(Erken öten horozun başını keserler)


‘Mono manus no fonksiyone, di manus fonasyo’

(bir elin nesi var iki elin sesi var)


‘Oris populasyo non-sakkulus ki-sifinks’

(Milletin ağzı torba değil ki büzesin)