Bir süper egom vardı
Babamdan kaldı
Bir egom vardı
Yaşarken oldu
Bir id’im vardı
Doymadı
Süper ego, babama kaldı
Yerini vicdan aldı
Ego, devindi durdu
İd, ne hali varsa gördü