şimdi (öz)  eleştiri zamanıdır
(öz)  eleştiri zamanı
geniş zamandır
(öz)  eleştiride geniş olma zamanıdır