Bir de bakarsınız
Evlilik denen bahçenin kapısındayız
Uzatırsınız ellerinizi
İki kişilik tek bir irade olmaya
Serap ve Gaffar
Gelmişler bahçe kapısına
Biliyorlar gülün ve dikenin tarihini
İlk adımı atarken
Sade yaşamaya
Ve gülleri dalında sevmeye
Söz verecekler
Dostlar
Tanık olmak için
Zamanı bir de sizi
Davet ediyoruz