akıttı göz yaşını
nervus fasiyalis, yedinci sinir
çiğnetti bir lokmayı
nervus trigeminus, beşinci sinir
birleştiler bir timsah anatomisinde
beşinci ile yedinci
çiğnerken ağladı timsah
yavrusunu yedi
tutamadı göz yaşlarını
kardeşini öldürdü insan
zafer çığlığı attı
ağlayamadı
timsahtan geri kaldı