düşünce aynamdan
bakın şimdi dünyaya
ne başlangıcını görürsünüz
ne de sonunu dünyanın
kimsenin değil
oracıkta yaşanan
en uzun oyundur
bir uçta yin
diğer uçta yang