Kınından çıkmamış
Sözlerim var
Çift sarmal DNA yapısında
Çekerim sözlerimi kınından
Orta yerde
Yalnız
Pürin pirimidin ayırımı yapabilenler
Okuyabilir düşüncelerimi